Privacy- en cookieverklaring

Door het bezoeken van onze website laat je gegevens achter die wij kunnen gebruiken. In deze privacyverklaring maken we graag duidelijk hoe wij hier mee omgaan, wat we met deze verzamelde gegevens doen én waarom.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Granite Works Otten kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Granite Works Otten, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Granite Works Otten verstrekt. Granite Works Otten kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Jouw voor- en achternaam
– Jouw adresgegevens
– Jouw telefoonnummer
– Jouw e-mailadres
– Jouw IP-adres

Waarom Granite Works Otten jouw gegevens gebruikt

Granite Works Otten verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te benaderen indien je telefonisch niet bereikbaar bent. Granite Works Otten kan jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht en/of op basis van een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang Granite Works Otten gegevens bewaart

Granite Works Otten bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Granite Works Otten verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Granite Works Otten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Granite Works Otten gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies, Google & Facebook

Granite Works Otten gebruikt Cookies, Google Analytics, Google Tag Manager en Facebook-pixel om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords- en Facebook-advertenties van Granite Works Otten zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google en Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Facebook voor meer informatie.

Google en Facebook kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens hen verwerken. Granite Works Otten heeft hier geen invloed op.

Granite Works Otten geeft geen toestemming om via Granite Works Otten verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering stuur je naar info@gwotten.be. Granite Works Otten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Granite Works Otten neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens plaatsvindt, meldt Granite Works Otten deze zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat ze er kennis van namen aan de Privacycommissie, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

De website van Granite Works Otten gebruikt een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Granite Works Otten is als volgt te bereiken:

Stippelstraat 41 | 3800 Zepperen (Sint-Truiden)
011/31 23 34
info@gwotten.be

Onze toonzaal is tegenwoordig enkel open op afspraak. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat de juiste persoon aanwezig is om jou verder te helpen. Een afspraak maken kan telefonisch, via mail of het contactformulier. Tot snel?